Wat is Hoopers

Update: Hoopers wordt gegeven in groepsverband. Voorlopig zijn er onvoldoende aanmeldingen.

Wat is Hoopers? Hoopers is een leuke, nieuwe en volwaardige hondensport, geschikt voor elke hond. Jong, oud, niet meer zo goed ter been, groot, klein.De oorsprong ligt bij de sport Agility (behendigheid). Hoopers vraagt bepaalde fysieke en mentale eisen. Bij hoopers draait het voornamelijk om het tonen van de handlingsvaardigheden van de begeleider en de samenwerking tussen hond en begeleider.

Een standaard parcours bestaat voor het grootste gedeelte uit hoops. Dit zijn boogvormige toestellen waar de hond doorheen moet lopen. Daarnaast kunnen er in een parcours ook tonnen (barrels), tunnels en hekjes (gates) neergezet worden. De toestellen staan altijd in redelijk logische lijnen waardoor de hond ze goed zelfstandig kan lopen. Dit is ook de bedoeling van hoopers: dat de hond zoveel mogelijk en het liefst helemaal zelfstandig loopt.

Daarin schuilt ook de moeilijkheidsgraad: niet alleen moeten de toestellen in de juiste volgorde genomen worden, maar de begeleider moet ook nog op afstand blijven en op afstand de hond sturen. Dat maakt Hoopers erg uitdagend: niet alleen moet de hond zelfstandig leren werken, de begeleider moet ook goed en duidelijk op afstand leren sturen. U krijgt 10 lessen van maximaal een uur voor de prijs van 100 euro. Maximale groepsgrote is 5. Opgave graag via info@hondenschoolbuddy.nl. Een proeflesje mag natuurlijk altijd.