Puppy Stuif-In

De belangrijkste periode in het leven van een hond ligt tussen de 8 en 12 weken. Tegen die leeftijd moet de pup uitgebreid kennis hebben gemaakt met alles wat wij in het dagelijks leven als normaal ervaren. Wanneer een pup leert dat verkeer, vreemde mensen, verzorgende handelingen, spelende kinderen, andere honden, de dierenarts,… er allemaal bij horen en heel gewoon zijn, dan zal hij er ook als volwassen hond geen probleem van maken. Maar niet alleen de socialisatie is belangrijk. Uw hond moet ook andere vaardigheden leren, maar op een vrolijke, speelse manier.
In een gemoedelijke sfeer leert u veel over het gedrag van een jonge hond en hoe u zijn natuurlijke instincten zoals zindelijkheid kunt sturen. Uw hond heeft contact met de andere puppy's en u kunt na afloop of voor de lessen nog gezellig wat babbelen met de andere puppyeigenaars. Ook mag u in overleg gebruik maken van Dagopvang Buddy om uw hond te socialiseren op sociale volwassen honden altijd onder begeleiding. Tijdens de introductieles wordt daar het een en ander over uitgelegd.

Spelen

Er zijn verschillende redenen om pups niet zomaar met elkaar te laten spelen. Eén van die redenen is dat we willen dat onze pup zich sociaal gedraagt en op een leuke manier speelt. Dat kunnen pups niet van elkaar leren, net zoals kinderen de Nederlandse taal niet van elkaar kunnen leren. Wél van volwassenen. Daarom laten we pups liever met stabiele volwassen honden spelen, zodat ze leren hoever ze kunnen gaan en wat een normale manier is om met elkaar om te gaan.
Een andere reden is dat pups snel vermoeid zijn omdat ze een hele korte spanningsboog hebben. Daardoor zal er al snel gesnauw ontstaan (vooral na een les!) en het enige wat een pup daar van leert is: Hee, ik stel heel wat voor! Of juist: andere honden zijn niet leuk.


Let wel:
Deze cursus is geen gehoorzaamheidscursus. Er wordt wel aandacht besteed aan de basisgehoorzaamheid zoals "zit", "hier" en "volg", maar de nadruk ligt op het socialiseren van uw hond zodat hij een trouwe en vrolijke kameraad wordt, dit alles onder het motto "JONG GELEERD IS OUD GEDAAN"!

Laat u niet wijsmaken dat een pup van 8 weken niet mag trainen. Dit is onjuiste en achterhaalde informatie. Het is juist van groot belang dat u op een verantwoorde manier met uw pup omgaat vanaf zijn 8ste week omdat hij op die leeftijd juist heel gevoelig is voor zijn omgeving en nieuwe indrukken. Een slecht gesocialiseerde pup komt nauwelijks nog goed terecht in de maatschappij! Door zo vlug mogelijk op een correcte manier om te gaan met de jonge hond, zal uw pup opgroeien tot en open, vriendelijke en gehoorzame kameraad.


De Puppy Stuif-In bij Hondenschool Buddy is voor elke pup tussen 8 en ongeveer 14 weken, die volgens voorschrift gevaccineerd is. Bij deelname aan de Pup-Stuif-In krijgt u een welkomstgeschenk van Prins Petfoods.
De cursus bestaat uit een introductieles (tijdstip in overleg) en daarna 4 lessen op zaterdagmorgen om 09.00 uur of op vrijdagmiddag 16.00 uur.